Φετινή μέτρηση: Κατάλληλες – Ακατάλληλες παραλίες στη Δυτική Αττική

Γράφει:

Δυτική Αττική

28/06/2021, 11:55 πμ

Στις 27/05/2021, επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε δειγματοληψίες σε 56 σημεία από ακτές των περιοχών Δυτικής Αττικής και Κορινθίας (βλέπε χάρτες). Για πρώτη φορά διαπιστώνεται ότι μετά από πολλά χρόνια, από τα 56 σημεία δειγματοληψίας, μόλις σε 8 παρατηρήθηκε υπέρβαση των ορίων μικροβιακής μόλυνσης στις προαναφερόμενες παραλίες.

Αυτό οφείλεται, σύμφωνα με το ΠΑΚΟΕ, στο γεγονός ότι στον 1,5 χρόνο της πανδημίας όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες υπολειτουργούν (ταβέρνες, σπίτια, δημοτικές και άλλες πλαζ, αθλοπαιδιές, κ.α.) με αποτέλεσμα οι εκροές αστικών λυμάτων να ήταν περιορισμένες καθώς και τα μικροβιολογικά τους φορτία. Ελπίζουμε η επόμενη δειγματοληψία στα μέσα Ιουλίου να δείξει τα ίδια αποτελέσματα, γεγονός το οποίο θα σημαίνει την σωστή λειτουργία του ανθρωπογενούς συστήματος.

Οι πίνακες των αποτελεσμάτων και οι αντίστοιχοι χάρτες των δειγματοληψιών του ΠΑΚΟΕ.

Διαβάστε επίσης