Συνεδρίαση Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου υπό τον Αθ. Μπούρα

Πολιτική

15/10/2020, 4:46 μμ

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής Αττικής, κ. Αθανάσιος Μπούρας, συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης στην 2η Συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου την Τετάρτη 14-10-2020.

Μέρος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ήταν η συζήτηση επί του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία καθώς και προσχέδια που αφορούσαν το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας και του οδηγού για τα θύματα των ρατσιστικών εγκλημάτων.

Ο κ. Μπούρας, αρχικά τοποθετήθηκε επί του Εθνικού σχεδίου Δράσης των Ατόμων με Αναπηρία και διευκρίνισε ότι, με τις δράσεις που θα αναπτυχθούν, το κράτος δεν θα εξαντλεί τον προστατευτικό του ρόλο σε παροχές, αλλά θα οικοδομεί όπως οφείλει, μία σχέση εμπιστοσύνης με τον πολίτη που είναι Άτομο με Αναπηρία, η οποία και θα αντανακλά το ενδιαφέρον και τη μέριμνα για κάθε πτυχή της καθημερινότητάς του.

Επιπλέον, όσον αφορά τα προσχέδια κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας καθώς και του οδηγού για τα θύματα των ρατσιστικών εγκλημάτων, τόνισε ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Συντάγματος, όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι, όλα τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, αναγνώρισαν την ενεργό συμμετοχή καθώς και τις ουσιαστικές παρεμβάσεις και θέσεις του κ. Μπούρα, στα ζητήματα που απασχόλησαν τη συνεδρίαση.

Διαβάστε επίσης