Προληπτικοί έλεγχοι Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής από τις υπηρεσίες Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής

Γράφει:

Δυτική Αττική

13/10/2021, 1:39 μμ

Λ. Κοσμόπουλος: «Εργαζόμαστε καθημερινά με συνέπεια για να τηρούνται απαρέγκλιτα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας»

Με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας στην Δυτική Αττική, συνεχίζονται οι προληπτικοί έλεγχοι από την αρμόδια Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.
Συγκεκριμένα, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο που πέρασε, εξετάζοντας απολογιστικά τα στοιχεία, διαπιστώθηκαν 23 παραβάσεις υγιεινής (HACCP) και γενικής υγιεινής σε επιτόπιους ελέγχους. Επιπλέον, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 70 συνολικά επιχειρήσεις για τήρηση μέτρων κατά της πανδημίας COVID-19 καθώς και τήρηση μέτρων κατά του καπνίσματος. Παραβάσεις διαπιστώθηκαν και συστάσεις έγιναν, με στόχο την τήρηση των προβλεπόμενων από τις σχετικές νομοθεσίες μέτρων προστασίας των πολιτών.

Σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος ανέφερε: «Τα απολογιστικά στοιχεία της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε. Δυτ. Αττικής για τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2021 δείχνουν την συνέπεια που δείχνουμε, ακολουθώντας τα μέτρα προστασίας βάσει των κείμενων νομοθετικών διατάξεων. Συνεχίζουμε καθημερινά με αμείωτη ένταση, με τα υπηρεσιακά στελέχη της Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής, για να καταπολεμώνται περιστατικά που βλάπτουν τόσο τον επιχειρηματικό κόσμο αλλά κυριότερα το περιβάλλον και την υγεία».

Διαβάστε επίσης