Η Απάντηση του Υπουργού Άμυνας στον Γ. Κώτσηρα για τον παραλιακό πεζόδρομο στην Νέα Πέραμο

Δυτική Αττική

21/10/2020, 4:09 μμ

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο βουλευτής κ.Γεώργιος Κώτσηρας και με θέμα «Καθυστέρηση διάνοιξης του παραλιακού πεζόδρομου κάτωθεν της Σχολής Πυροβολικού στη Νέα Πέραμο» σας γνωρίζωτα ακόλουθα:

Σε ενεστώτα χρόνο έχει ολοκληρωθεί το 80% του εν λόγω έργου, ενώ η αποπεράτωσή του εξαρτάται απόλυτα από την ολοκλήρωση των εργασιών του αγωγού ομβρίων υδάτων, ο οποίος τέμνει τον πεζόδρομο σε μήκος 15 μέτρων περίπου.

Ειδικότερα, την 25 Φεβρουαρίου 2020,το Γενικό Επιτελείο Στρατού γνώρισε στην Περιφέρεια Αττικής ότι εγκρίνεται η εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών στο σημείο του υπό κατασκευή πεζόδρομου και ότι απαιτείται η επίσπευση των εργασιών, προκειμένου να μην ανατραπεί το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.

Κατόπιν της σχετικής απόφασης της Περιφέρειας Αττικής, την 22 Σεπτεμβρίου 2020,το Ταμείο Εθνικής Άμυνας ενέκρινε την άμεση εγκατάσταση εργολαβίας εντός του στρατοπέδου «ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ» και την έναρξη των εργασιών κατασκευής του αγωγού ομβρίων υδάτων.

Συμπερασματικά, την παρούσα χρονική περίοδο, αναμένεται η έναρξη των εργασιών κατασκευής του αγωγού ομβρίων υδάτων με μέριμνα της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου στη συνέχεια να ολοκληρωθεί η κατασκευή του πεζόδρομου, με την προϋπόθεση ότι ο Δήμος Μεγαρέων θα προσκομίσει τα απαραίτηταυλικά στο εργοτάξιο.

Διαβάστε επίσης