ΕΛΠΕ Ελευσίνας: δρομολογείται επανεκκίνηση που θα συνοδεύεται από άκαπνη φλόγα και ήχο

Γράφει:

Δυτική Αττική

06/05/2021, 12:38 πμ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης του εξοπλισμού που είχε τεθεί εκτός λειτουργίας, πριν από σχεδόν έναν μήνα, στο Διυλιστήριο Ελευσίνας. Άμεσα προγραμματίζεται η δρομολόγηση των διαδικασιών επανεκκίνησης, διάρκειας μερικών ημερών.

Κατά την εκκίνηση -και για μικρά χρονικά διαστήματα- είναι πιθανό να παρατηρηθεί περιορισμένου μεγέθους άκαπνη φλόγα στους πυρσούς του διυλιστηρίου, καθώς και ήχος ο οποίος συνοδεύει αυτή την άκαπνη λειτουργία, όπως εξάλλου προβλέπεται από το σχεδιασμό των εγκαταστάσεων, τη διαδικασία ασφαλούς εκκίνησης και τις ισχύουσες Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές για ανάλογες περιπτώσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος διαβεβαιώνει τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας σχετικά με την ασφάλειά τους, ή τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, δεδομένου ότι οι εν λόγω εργασίες επανεκκίνησης εκτελούνται πάντα με όλα τα αναγκαία μέτρα Ασφάλειας και προστασίας Περιβάλλοντος, όπως προβλέπονται από την κείμενη Νομοθεσία, αλλά και από τις Διαδικασίες Λειτουργίας και Ασφάλειας των ΕΛ.ΠΕ.

Παράλληλα, ζητά την κατανόηση όλων, κατοίκων και επισκεπτών, για την προσωρινή όχληση που πιθανά θα προκληθεί. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη.

Για την προγραμματισμένη εργασία επαναλειτουργίας του συγκεκριμένου εξοπλισμού, έχουν ενημερωθεί εγκαίρως όλες οι αρμόδιες Αρχές.

Διαβάστε επίσης