Προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Δήμο Ασπροπύργου

Γράφει:

Ελλάδα

04/12/2019, 12:25 μμ

Ο Δήμος Ασπρόπυργου, Ενημερώνει για κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης)και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ασπρόπυργου στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ασπρόπυργου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1 Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2 –Β1) 25
2 Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες 5
3 Τοπική Αυτοδιοίκηση και πολίτης. Υποχρεώσεις και δικαιώματα
των κατοίκων Τοπικής Κοινωνίας
25
4 Εθελοντικές Δράσεις στην Τοπική Κοινωνία 25
5 Σύνδεση σχολείου – οικογένειας 50
6 Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές 25

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης – Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ασπροπύργου

Τηλ. : 2105582074 – 2105575596

Ταχ. Διεύθυνση:  Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, οδός Δοϊράνης Θέση Γερμανικά

Email: kentrokoinotitas@aspropyrgos.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Διαβάστε επίσης