Ψεκασμοί καταπολέμησης του δάκου στους ελαιώνες από την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής

Γράφει:

Ασπρόπυργος, Δυτική Αττική

06/10/2021, 5:38 μμ

Οδηγίες για αγρότες, κτηνοτρόφους, βιοκαλλιεργητές, μελισσοκόμους για προστασία της παραγωγής και του περιβάλλοντος.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής υλοποιεί και φέτος πρόγραμμα δακοκτονίας για την προστασία της παραγωγής των ελαιώνων της περιοχής από τον δάκο. Συγκεκριμένα, φέτος πραγματοποιούνται ψεκασμοί δακοκτονίας κατά το χρονικό διάστημα από 07 ως 17 Οκτωβρίου 2021.
Η αρμόδια υπηρεσία Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής ενημερώνει ότι οι ψεκασμοί αυτοί είναι δολωματικοί από εδάφους με τo φυτοπροστατευτικό DECIS 25EC στις ελαιοκομικές περιοχές του Δήμου Μεγαρέων Δημοτικής Ενότητας Μεγάρων και Νέας Περάμου και στις ελαιοκομικές περιοχές του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας της Δημοτικής Ενότητας Βιλίων, της Δημοτικής Ενότητας Μάνδρας και Δ.Κ. Οινόης.

Αναγκαία & προληπτικά μέτρα

Έχει τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση στο περιβάλλον παρόλα αυτά είναι απαραίτητο να λαμβάνονται τα αναγκαία και προληπτικά μέτρα:
• Άτομα που δεν έχουν σχέση με τους ψεκασμούς να μην πλησιάζουν στα συνεργεία των ψεκασμών.
• Οι μελισσοκόμοι να εμποδίζουν τις πρωινές ώρες την κυκλοφορία μελισσοσμηνών που είναι κοντά σε ελαιώνες.
• Οι κτηνοτρόφοι να μην επιτρέπουν την ελεύθερη βόσκηση στους ψεκασμένους ελαιώνες.
• Οι βιοκαλλιεργητές να σημάνουν τα κτήματά τους καθώς και να επικοινωνήσουν με την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής
Οι ελαιοκαλλιεργητές με περιφραγμένα κτήματα να φροντίσουν για τη δυνατότητα πρόσβασης των συνεργείων ψεκασμού.

Οι ελαιώνες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ . 2148/25984/ 5 – 03 – 2015 έγγραφο του ΥΠΑΠΕΝ θα είναι:
• Συγκροτημένοι, συνεχόμενοι και αμιγείς (δεν θα εφαρμοσθεί σε συγκαλλιεργούμενα ελαιοκτήματα).
• Μακριά από κατοικημένες περιοχές.
• Χωρίς την παρεμβολή βιολογικής καλλιέργειας ελαιώνων ή ακαλλιέργητων
και κλειστών ελαιώνων .
• Τα ποσοστά καρποφορίας τους να είναι πάνω από το 25% μιας πλήρους καρποφορίας για τις ελαιοποιήσιμες ελιές και πάνω από 20% για τις βρώσιμες. Μικρές κηλίδες της τάξεως των 1.000 έως 10.000 ελαιοδέντρων έστω και με μικρό ποσοστό καρποφορίας θα πρέπει να εντάσσονται λόγω του προληπτικού χαρακτήρα της εφαρμοζόμενης μεθόδου.

Ιδιαίτερα για την συγκαλλιέργεια

Δεδομένου ότι στην περιοχή των Μεγάρων υπάρχει εκτεταμένη συγκαλλιέργεια ελιάς και κηπευτικών ή στη καλύτερη περίπτωση γειτνίαση των καλλιεργειών αυτών τονίζουμε ότι οι συνθήκες αυτές δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα στην ορθή χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων είτε εξ ανάγκης είτε από άγνοια των αλληλοεπικαλύψεων που προκύπτουν.
Η συγκαλλιέργεια κηπευτικών και ελιάς, απαιτεί : Περιορισμένη χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών. Συγκεκριμένα επιτρέπει μόνο αυτά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που έχουν έγκριση και για τις δύο καλλιέργειες. Στην επιλογή που θα γίνει θα πρέπει να συνεκτιμηθούν οι απαιτούμενες δόσεις εφαρμογής καθώς και η μέθοδος και τα μέσα εφαρμογής .
Επισημαίνεται ότι η ετικέτα των σκευασμάτων καθορίζει το χρονικό διάστημα μεταξύ της τελευταίας επέμβασης με αυτά και της συγκομιδής των προϊόντων οπότε εξετάζονται και οι αναμενόμενες ημερομηνίες συγκομιδής και των δύο καλλιεργειών.
Στη περίπτωση γειτνίασης των καλλιεργειών, επιλέγονται για τη κάθε καλλιέργεια τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τηρούνται αυστηρά τα επί της συσκευασίας αναγραφόμενα.
Επιλέγεται η μέθοδος και τα μέσα εφαρμογής που περιορίζουν την διασπορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και εξετάζονται προσεκτικά οι καιρικές συνθήκες και ιδιαίτερα η ένταση και κατεύθυνση του ανέμου.

Διαβάστε επίσης