Ψεκασμοί δακοκτονίας στην Περιφερειακή Ενότητας Δυτικής Αττικής

Γράφει:

Δυτική Αττική

22/07/2020, 12:22 μμ

Ψεκασμοί για την προστασία της παραγωγής από το δάκο στους ελαιώνες περιοχών, αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, υπό το συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής Λευτέρη Κοσμόπουλου.

Χρονική περίοδος & σημεία:

Στο πλαίσιο της εφαρμογής προγράμματος δακοκτονίας 2020, οι ψεκασμοί πραγματοποιούνται κατά το χρονικό διάστημα 21 ως 30 Ιουλίου 2020, είναι δολωματικοί από εδάφους, με τα παρακάτω φυτοπροστατευτικά:

-DECIS 25EC στις ελαιοκομικές περιοχές του Δήμου Μεγαρέων

-NOVADIM PROGRESS 40 EC στις ελαιοκομικές περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Βιλίων και Δημοτικής Κοινότητας Οινόης

– BISCAYA 240 OD στις ελαιοκομικές περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Μάνδρας

 

Προληπτικά Μέτρα:

Τα παραπάνω φυτοπροστατευτικά έχουν τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση στο περιβάλλον. Παρόλα αυτά είναι απαραίτητο να λαμβάνονται τα αναγκαία και προληπτικά μέτρα, όπως συνιστούν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

 • Άτομα που δεν έχουν σχέση με τους ψεκασμούς να μην πλησιάζουν στα συνεργεία των ψεκασμών.
 • Οι μελισσοκόμοι να εμποδίζουν τις πρωινές ώρες την κυκλοφορία μελισσοσμηνών που είναι κοντά σε ελαιώνες.
 • Οι κτηνοτρόφοι να μην επιτρέπουν την ελεύθερη βόσκηση στους ψεκασμένους ελαιώνες.
 • Οι βιοκαλλιεργητές να σημάνουν τα κτήματά τους καθώς και να επικοινωνήσουν με την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας &Κτηνιατρικής
 • Οι ελαιοκαλλιεργητές με περιφραγμένα κτήματα να φροντίσουν για τη δυνατότητα πρόσβασης των συνεργείων ψεκασμού.
 • Οι ελαιώνες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα σύμφωνα με το υπ ́ αριθμ . 2148/25984/ 5 – 03 – 2015 έγγραφο του ΥΠΑΠΕΝ θα είναι:
 • Συγκροτημένοι, συνεχόμενοι και αμιγείς (δεν θα εφαρμοσθεί σε συγκαλλιεργούμενα ελαιοκτήματα).
 • Μακριά από κατοικημένες περιοχές.
 • Χωρίς την παρεμβολή βιολογικής καλλιέργειας ελαιώνων ή ακαλλιέργητων και κλειστών ελαιώνων.
 • Τα ποσοστά καρποφορίας τους να είναι πάνω από το 25% μιας πλήρους καρποφορίας για τις ελαιοποιήσιμες ελιές και πάνω από 20% για τις βρώσιμες.
 • Μικρές κηλίδες της τάξεως των 1.000 έως 10.000 ελαιοδέντρων έστω και με μικρό ποσοστό καρποφορίας θα πρέπει να εντάσσονται λόγω του προληπτικού χαρακτήρα της εφαρμοζόμενης μεθόδου.
 • Δεδομένου ότι στη περιοχή των Μεγάρων υπάρχει εκτεταμένη συγκαλλιέργεια ελιάς και κηπευτικών ή στη καλύτερη περίπτωση γειτνίαση των καλλιεργειών αυτών τονίζουμε ότι οι συνθήκες αυτές δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα στην ορθή χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων είτε εξ ανάγκης είτε από άγνοια των αλληλοεπικαλύψεων που προκύπτουν.
 • Η συγκαλλιέργεια κηπευτικών και ελιάς, απαιτεί περιορισμένη χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών.
 • Συγκεκριμένα επιτρέπει μόνο αυτά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που έχουν έγκριση και για τις δύο καλλιέργειες. Στην επιλογή που θα γίνει θα πρέπει να συνεκτιμηθούν οι απαιτούμενες δόσεις εφαρμογής καθώς και η μέθοδος και τα μέσα εφαρμογής.
 • Επισημαίνεται ότι η ετικέτα των σκευασμάτων καθορίζει το χρονικό διάστημα μεταξύ της τελευταίας επέμβασης με αυτά και της συγκομιδής των προϊόντων οπότε εξετάζονται και οι αναμενόμενες ημερομηνίες συγκομιδής και των δύο καλλιεργειών.
 • Στη περίπτωση γειτνίασης των καλλιεργειών, επιλέγονται για τη κάθε καλλιέργεια τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τηρούνται αυστηρά τα επί της συσκευασίας αναγραφόμενα.
 • Επιλέγεται η μέθοδος και τα μέσα εφαρμογής που περιορίζουν την διασπορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και εξετάζονται προσεκτικά οι καιρικές συνθήκες και ιδιαίτερα η ένταση και κατεύθυνση του ανέμου.

Από το Δελτίο Τύπου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

Διαβάστε επίσης