Τρία μεγάλα έργα του Δήμου Ασπροπύργου θα χρηματοδοτήσει με απόφασή της η Περιφέρεια Αττικής

Γράφει:

Ασπρόπυργος

29/08/2020, 12:32 μμ

Κατασκευή του 4ου Γυμνασίου, αποπεράτωση του Μητροπολιτικού Πάρκου Γκορυτσάς και αντιπλημμυρικά έργα, τα έργα που θα χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια.

Δημοσιεύτηκε η 146/2020 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης του προγράμματος εκτελεστέων έργων οικονομικού έτους 2020. Στην απόφαση αυτή έγιναν αποδεκτές οι προτάσεις του Δήμου Ασπροπύργου, που υπεβλήθησαν έγκαιρα και τεκμηριωμένα στην Περιφέρεια.

Συγκεκριμένα εγκρίθηκε δαπάνη ποσού 6.200.000 ευρώ για την κατασκευή του 4ου Γυμνασίου Ασπροπύργου, ένα έργο που αναβαθμίζει τις σχολικές υποδομές και ανταποκρίνεται σε αυτό που θέλουν και αξίζουν οι μαθητές της πόλης. Ακόμη, με ποσό 319.000 ευρώ ενισχύεται το έργο αποπεράτωσης του Μητροπολιτικού Πάρκου στη Γκορυτσά. Στο πλαίσιο της θωράκισης από τα πλημμυρικά φαινόμενα εντάχθηκε αρχικά το έργο της μελέτης διευθέτησης χειμάρρων περιμετρικά της τάφρου του ΟΣΕ με το ποσό των 700.000 ευρώ.

Ο Δήμος Ασπροπύργου σε συνεργασία με την Περιφέρεια θα συνεχίσει να υλοποιεί το τεχνικό του πρόγραμμα «εκμεταλλευόμενος» κάθε διαθέσιμο εθνικό και ευρωπαϊκό πόρο. Η τοπική κοινωνία δικαιούται και αξίζει σύγχρονες υποδομές και υπηρεσίες στο πλευρό του πολίτη. Με σταθερό όραμα ο Ασπρόπυργος, που προσφέρει τα μέγιστα στην εθνική οικονομία, να δύναται να απολαμβάνει δίκαια το μέρισμα της πολιτείας.

Διαβάστε επίσης