Στις εργασίες ανέγερσης του 4ου Δημοτικού Σχολείου και του 4ου Νηπιαγωγείου Ασπροπύργου ο Δήμαρχος, κ. Νικόλαος Μελετίου

Γράφει:

Ασπρόπυργος

24/06/2021, 1:20 μμ

Στον χώρο ανέγερσης του 4ου 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου και του 4ου 12/θέσιου Νηπιαγωγείου του Δήμου Ασπροπύργου βρέθηκε ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου μαζί με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Αναστάσιο Παπαδόπουλο για να διαπιστώσουν εκ του σύνεγγυς, την πρόοδο των εργασιών για την ανέγερση ενός ακόμη νέου σχολικού συγκροτήματος, ένα έργο που επιτέλους υλοποιείται μετά από 14 χρόνια διαρκών προσπαθειών της Δημοτικής Αρχής.

Ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή δεσμευμένοι στις προτεραιότητές τους, απέναντι στους μαθητές, τα νήπια και τις οικογένειές τους κάνουν πράξη την υπόσχεση τους για ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 5.300.000 εκατομμυρίων ευρώ περιλαμβάνει 2 νέα διδακτήρια με ανεξάρτητους αύλειους χώρους και ανεξάρτητες προσβάσεις.

Ήδη ο ανάδοχος του έργου έχει προχωρήσει στις απαιτούμενες εκσκαφές τηρώντας το χρονοδιάγραμμα εργασιών, το οποίο όπως τόνισε και ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου: «Θα επιβλέπουμε με τις τεχνικές υπηρεσίες, έτσι ώστε το καινούργιο σχολικό μας συγκρότημα, σχεδιασμένο σύμφωνα με τις σύγχρονες βιοκλιματικές αρχές να παραδοθεί στους μαθητές το συντομότερο δυνατό».

Διαβάστε επίσης