Πρόσληψη 14 ατόμων στην Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ασπροπύργου (ΚΕΔΑ)

Γράφει:

Ασπρόπυργος

31/12/2020, 11:24 πμ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ασπροπύργου ΚΕΔΑ ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Δέκα τεσσάρων  (14) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2020-2021), στην Κοινωφελή Επιχείρησης Δήμου Ασπρόπυργου, που εδρεύει στον Ασπρόπυργο. Οι ειδικότητες είναι βρεφονηπιοκόμων, μαγείρων και βοηθητικού προσωπικού.

Ανακοίνωση της ΚΕΔΑ

Αίτηση Πρόσληψης

Διαβάστε επίσης