Πρόσληψη 13 ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον Δήμο Ασπροπύργου

Γράφει:

Ασπρόπυργος

27/08/2020, 1:03 μμ

Ο Δήμος Ασπροπύργου προχωρά στην πρόσληψη δεκατριών (13) ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών λόγω κορωνοϊού.

Πιο συγκεκριμένα, θα γίνει πρόσληψη 10 ατόμων στην ειδικότητα των εργατών καθαριότητας και αντίστοιχα ενός (1) ατόμου στις ειδικότητες των οικογενειακών βοηθών, ηλεκτρονικών μηχανικών και νοσηλευτών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 27-08-2020 μέχρι και 31/08/2020.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση του Δήμου και την αίτηση που πρέπει να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι.

Ανακοίνωση Πρόσληψης

Αίτηση Πρόσληψης

Διαβάστε επίσης