Πρόσληψη Πτυχιούχων από τον Δήμο Ασπροπύργου

Ασπρόπυργος

09/02/2020, 11:01 πμ

Πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής από τον Δήμο Ασπροπύργου.

Την πρόσληψη έξι (6) πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης έως 31/07/2020 (λήξη του προγράμματος), με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2019-2020, για τις εξής ειδικότητες:

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΤΟΜΑ ΧΡΟΝΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
01 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1 ΕΩΣ
31-07-2020
Τίτλοι σπουδών:Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής
ειδικότητα:
Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή (ΑΜΕΑ)


02 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1 ΕΩΣ
31-07-2020
Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής
ειδικότητα:
Ρυθμική γυμναστική


03 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2 ΕΩΣ
31-07-2020
Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής
ειδικότητα:
Ποδοσφαίρισn


04 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1 ΕΩΣ
31-07-2020
Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής
ειδικότητα:
Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί


05 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1 ΕΩΣ
31-07-2020
Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής
ειδικότητα:
Μοντέρνος χορός
ΣΥΝΟΛΟ 6

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 50 ετών.

 

Δείτε την σχετική ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης