Πρόσληψη ενός ατόμου στον Δήμο Ασπροπύργου

Γράφει:

Ασπρόπυργος

29/04/2020, 1:37 μμ

Στην πρόσληψη ενός (1) ατόμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, έχει προχωρήσει ο Δήμος Ασπροπύργου. Το άτομο πρέπει να είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ψυχολόγων, ενώ άξονας προτεραιότητας θα είναι η προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και διακρίσεων- διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.

Δείτε τα απαραίτητα αρχεία:

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2020

Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 5

Παράρτημα ανακοινώσεων ΣΟΧ

 

 

Διαβάστε επίσης