Προσωρινή κατάργηση της στάσης “ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΕΙΑ” επί της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου

Γράφει:

Ασπρόπυργος

20/06/2020, 12:54 μμ

Για το χρονικό διάστημα, από τις 18 Ιουνίου έως τις 30 Ιουνίου 2020, λόγω εργασιών επισκευής αγωγού διακίνησης υγραερίου από το Διυλιστήριο Ασπροπύργου, ο Δήμος Ασπροπύργου ανακοίνωσε ότι ένα μέρος του οδοστρώματος, περί τα 17,5 χιλιόμετρα, της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου είναι κλειστό, η δεξιά λωρίδα συγκεκριμένα, και την προσωρινή κατάργηση της στάσης με την ονομασία «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΕΙΑ».

Σχετικό έγγραφο για την προσωρινή κατάργηση έχει στείλει στον Δήμο και το Το Τμήμα Μελετών Εφαρμογής και Λειτουργίας Δικτύου της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακής και Εμπορικής Λειτουργίας του Ο.Α.Σ.Α.

Διαβάστε επίσης