Προσωρινή απαλλαγή των Δημοτικών Τελών για τις επιχειρήσεις του Δήμου Ασπροπύργου

Γράφει:

Ασπρόπυργος

29/03/2020, 2:48 μμ

Σύμφωνα με απόφαση του Δήμου Ασπροπύργου, όσες επιχειρήσεις έκλεισαν λόγω του κορωνοϊού θα έχουν προσωρινή απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη.

 

Δείτε την ανακοίνωση:

Καλούνται οι επιχειρηματίες, επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα στα όρια του Δήμου Ασπροπύργου και αναγκάστηκαν να αναστείλουν την λειτουργία τους, σε εφαρμογή της Π.Ν.Π. για την καταπολέμηση της διάδοσης του COVID – 19 να αποστείλουν, ηλεκτρονικά, αίτηση προσωρινής απαλλαγής των Δημοτικών Τελών, σε μία εκ των παρακάτω ηλεκτρονικών διευθύνσεων:

 

1. vathi.s@aspropyrgos.gr
2. kamaterou.a@aspropyrgos.gr
3. athanasiou.s@aspropyrgos.gr
4. lilis.ath@aspropyrgos.gr

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η αίτηση θα συνοδεύεται, υποχρεωτικά, και από την βεβαίωση έναρξης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

Διαβάστε επίσης