Προσλήψεις στον Δήμο Ασπροπύργου λόγω του COVID-19

Γράφει:

Ασπρόπυργος

26/03/2020, 4:55 μμ

Ο Δήμος Ασπροπύργου ανακοίνωσε ότι θα γίνουν προσλήψεις 13 ατόμων για την κάλυψη των αναγκών της αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19.

Η ανακοίνωση του Δήμου:

Ανακοίνωση πρόσληψης δεκατριών (13) ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.206 του Ν.3584/07 για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Κατεβάστε την αίτηση.

Δείτε τις ειδικότητες στην αναλυτική ανακοίνωση:

 

 

 

Διαβάστε επίσης