Περιοδεύων για όλους τους άρρενες γεννημένους το 2003

Ασπρόπυργος, Ελλάδα

14/12/2020, 3:14 μμ

Δείτε το Δελτίο Τύπου του Δήμου:

Ο Δήμος Ασπροπύργου ενημερώνει ότι, όσοι άρρενες είναι γεννημένοι το έτος 2003 πρέπει να παρουσιαστούν στα κατά τόπους ΚΕΠ (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών) των Δήμων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 2 Ιανουαρίου 2021 μέχρι 31 Μαρτίου 2021 ή στο Στρατολογικό Γραφείο Δυτικής Αττικής, στο Στρατόπεδο «ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ», στο Ρούφ (είσοδος από την πύλη της οδού Π. Ράλλη 2), ή στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα πρόληψης της διασποράς της πανδημίας  Covid-19 για να συμπληρώσουν και να καταθέσουν το Δελτίο Απογραφής.

 

Κατά την παρουσίασή τους, πρέπει απαραίτητα να έχουν μαζί :

Α) Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας  ή Ελληνικό Διαβατήριο.
Β) Ιατρική γνωμάτευση ή βεβαίωση, εφόσον υπάρχουν προβλήματα υγείας.
Γ) Βεβαίωση ΑΜΚΑ.
Δ) Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ.
Ε) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).
Ζ) Οι διαμένοντες στο εξωτερικό εφόσον δεν διαθέτουν ένα από τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσουν κατά την απογραφή τους επίσημα ξενόγλωσσα έγγραφα απόδειξης της ταυτοπροσωπίας τους.

Η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.

Οι στρατεύσιμοι πρέπει να γνωρίζουν :

α) Κανένας απολύτως δεν εξαιρείται από την υποχρέωση κατάθεσης Δελτίου Απογραφής.
β) Όσοι καταθέσουν εκπρόθεσμα Δ.Α. (μετά την 31η Μαρτίου 2021) και μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας που θα κατατάσσεται στις Ένοπλες Δυνάμεις η κλάση τους, υπέχουν μηνιαία πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση.
γ) Όσοι αρνούνται να συμπληρώσουν όλα τα στοιχεία στο Δ.Α. θεωρούνται ότι δεν το υπέβαλαν.
δ) Όσοι δεν καταθέσουν Δ.Α. υπέχουν δίμηνη πρόσθετη υπηρεσία.
ε) Όσοι δηλώνουν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία υπέχουν τρίμηνη πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση.
ζ) Αποδεικτικό κατάθεσης δεν εκδίδεται από τις Σ.Υ. τα Κ.Ε.Π. ή τις προξενικές αρχές. Οι στρατεύσιμοι μπορούν να το εκτυπώσουν από  την ιστοσελίδα του Νομικού Σώματος (www.stratologia.gr/animetwsi_apografis).

Διαβάστε επίσης