Παρακολουθείστε την 12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ασπροπύργου

Γράφει:

Ασπρόπυργος

13/05/2021, 7:45 μμ

Παρακολουθείστετην 12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ασπροπύργου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

Θέμα 1ο: Ένταξη του Δήμου Ασπροπύργου ως ιδρυτικού μέλους στην υπό σύσταση Αστική μη
Κερδοσκοπική Εταιρεία «Δίκτυο Περιφερειών και Δήμων για την Κλιματική
Αλλαγή – CLIMATTICA® –
– Έγκριση Καταστατικού, ορισμός εκπροσώπων.

Εισηγητής : Ο Γενικός Γραμματέας, κος Ευστάθιος Ρεστέμης.

Θέμα 2ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 2/2021 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου, περί «Αποδοχής των συνταχθέντων Τοπικών σχεδίων Αντιμετώπισης Εκτάκτων
Αναγκών, εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών, Σεισμών, Πλημμυρικών Φαινομένων και
Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης».

Εισηγητής : Ο Γενικός Γραμματέας, κος Ευστάθιος Ρεστέμης.

 

Διαβάστε επίσης