Ο Θανάσης Μπούρας στη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξία

Γράφει:

Πολιτική

17/09/2020, 3:33 μμ

Στη Γενική Συνέλευση της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο) παρέστη σήμερα ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής Αττικής, Αθανάσιος Μπούρας, τόσο με την ιδιότητα του ως μέχρι τώρα αναπληρωτή γενικού γραμματέα τόσο και ως εκπροσώπου του Προέδρου της Βουλής, μεταφέροντας τον χαιρετισμό του και κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών.

Σκοπός  του οργανισμού αυτού είναι η ενίσχυση της επικοινωνίας των μελών της για την προώθηση του ρόλου της Ορθοδοξίας στην αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων επί τη βάσει των αρχών της δημοκρατίας και των αξιών του Χριστιανισμού, η συμβολή στο σύγχρονο παγκόσμιο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ειρηνική συνύπαρξη των λαών.

Η παρουσία του κ. Μπούρα στη (Δ.Σ.Ο) είναι πολύχρονη και εποικοδομητική σε ένα θεσμό που είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τη χώρα μας και στον οποίο συμμετέχουν βουλευτές Ορθόδοξων Κρατών και μεμονωμένοι Ορθόδοξοι κατά το θρήσκευμα βουλευτές μη Ορθόδοξων Κρατών. Μάλιστα η έδρα της ΔΣΟ είναι στη χώρα μας και δη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Διαβάστε επίσης