Ξεκίνησε η κατάθεση Δελτίου Απογραφής για τους γεννηθέντες του 2005 (Περιοδεύων)

Γράφει:

Ελλάδα

10/01/2023, 11:14 πμ

Σας κάνουμε γνωστό ότι όσοι είναι γεννημένοι το έτος 2005 είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους του 2023 (από 2 Ιανουαρίου 2023 μέχρι 31 Μαρτίου 2023). Η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρόπους:

α) Ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (www.gov.gr) με χρήση κωδικών taxisnet , επιλέγοντας από την κατηγορία «Στράτευση» , τη διαδρομή

« Απογραφή» -«Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Στρατευσίμων».

β)Σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ) ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), για τους διαμένοντες στην Ελλάδα.

γ) Σε οποιαδήποτε Ελληνική Προξενική Αρχή για τους διαμένοντες στο εξωτερικό.

 

Κατά την παρουσίασή σας, πρέπει απαραίτητα να έχετε μαζί :

Α) Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας  ή Ελληνικό Διαβατήριο.

Β) Ιατρική γνωμάτευση ή βεβαίωση, εφόσον υπάρχουν προβλήματα υγείας.

Γ) Βεβαίωση ΑΜΚΑ.

Δ) Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ.

Ε) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Ζ) Οι διαμένοντες στο εξωτερικό εφόσον δεν διαθέτουν ένα από τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσουν κατά την απογραφή τους επίσημα ξενόγλωσσα έγγραφα απόδειξης της ταυτοπροσωπίας τους.

 

Η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.

Οι στρατεύσιμοι πρέπει να γνωρίζουν ότι όσοι δεν τηρούν τις άνω υποχρεώσεις, θα υπέχουν τις παρακάτω διοικητικές κυρώσεις:

α) Ένα (1) μήνα πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του Δελτίου Απογραφής.

β) Δύο (2) μήνες πρόσθετη Στρατιωτική υποχρέωση, σε περίπτωση μη υποβολής του Δελτίου Απογραφής.

γ)  Τρείς (3) μήνες πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, σε περίπτωση αναγραφής στο Δελτίο Απογραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών.

Αποδεικτικό κατάθεσης δεν εκδίδεται από τις Σ.Υ. τα Κ.Ε.Π. ή τις προξενικές αρχές. Οι στρατεύσιμοι μπορούν να το εκτυπώσουν από  την ιστοσελίδα του Νομικού Σώματος (www.stratologia.gr/animetwsi_apografis).

Διαβάστε επίσης