Νέο Πρόγραμμα Κατάρτισης για Εργάτες Φύλλων Μετάλλου και Συγκολλητές για κατοίκους Δήμου Ασπροπύργου

Γράφει:

Ασπρόπυργος

09/10/2020, 3:04 μμ

Νέο Εξειδικευμένο Πρόγραμμα Κατάρτισης, Πρακτικής άσκησης και Πιστοποίησης στην επαγγελματική ειδικότητα «Εργάτης Φύλλων Μετάλλου – Συγκολλητής Μετάλλων» για 30 εγγεγραμμένους άνεργους, κατοίκους Δήμου Ασπροπύργου

Μετά την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του Δημάρχου Ασπροπύργου, κ. Νικόλαου Μελετίου με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ξεκίνησε η υλοποίηση του Εξειδικευμένου Προγράμματος Κατάρτισης, Πρακτικής άσκησης και Πιστοποίησης στην Επαγγελματική Ειδικότητα του «ΕΡΓΑΤΗ ΦΥΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ – ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» για 30 άνεργους, κατοίκους του Δήμου Ασπροπύργου.

Στόχος της δράσης αποτελεί η βελτίωση των δεξιοτήτων των Πολιτών του Δήμου Ασπροπύργου, η πιστοποίηση και η διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας, σε συνδυασμό με την κάλυψη των αναγκών των οικονομικών μονάδων της ευρύτερης περιοχής, σε εξειδικευμένο προσωπικό, όπως αυτές έχουν καταγραφεί από το «Γραφείο Πληροφόρησης και Προώθησης της Απασχόλησης του Δήμου Ασπροπύργου».

Η δράση περιλαμβάνει:
• Θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση 30 ωφελούμενων, διάρκειας 200 ωρών
• Πρακτική άσκηση σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες, διάρκειας 640 ωρών
• Πιστοποίηση της Τεχνικής Ικανότητας Φυσικών Προσώπων,
Εγγυημένη απασχόληση στο 80% των καταρτισθέντων.

Οι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς τη δράση θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 4€ ανά ώρα κατάρτισης.

Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής:
1. Ιδιότητα κατοίκου Δήμου Ασπροπύργου
2. Ηλικία 18-55 ετών
3. Δήλωση μίας εκ των ειδικοτήτων Συγκολλητή κατά την κατάρτιση Ατομικού Σχεδίου Δράσης στον ΟΑΕΔ

Μοριοδότηση:
1. Ανεργία: 1 μόριο ανά πλήρη μήνα συνεχόμενης ανεργίας (ανώτατο όριο 24 μήνες)
2. Συναφής επαγγελματική εμπειρία: 2 μόρια ανά πλήρη μήνα
3. Ηλικία (18-25 ετών: 30 μόρια, 35-45 ετών: 15 μόρια, 45-55 ετών: 10 μόρια)

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ την Παρασκευή 16/10/2020

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν την αίτηση πλήρως συμπληρωμένη συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω email στο info@apasxolisiasp.gr ή στο Γραφείο Απασχόλησης (Σαλαμίνος 20, Ασπρόπυργος).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου Ασπροπύργου στα τηλέφωνα 2132006489 και 2105576704 καθημερινά από τις 10.00 π.μ. έως τις 17.00 μ.μ.

Διαβάστε επίσης