Λαϊκή Συσπείρωση Ασπροπύργου: Γιατί δεν έχουν καταβληθεί τα δεδουλευμένα των εργαζομένων της ΚΕΔΑ;

Γράφει:

Ασπρόπυργος

10/01/2024, 11:24 πμ

ΠΡΟΣ: Κ. Δήμαρχο Ασπροπύργου

Ιωάννη Ηλία

 

ΑΙΤΗΜΑ

Με την εφαρμογή του πρόσφατου νόμου καταργήθηκαν όλα τα νομικά πρόσωπα των Δήμων, καθώς και οι δημοτικές επιχειρήσεις ( ΚΕΔΑ) .

¨ Το πάσης φύσεως προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων μίσθωσης έργου, μεταφέρεται αυτοδικαίως και κατανέμεται, με την ίδια σχέση εργασίας ή έργου, με απόφαση του Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στους οικείους δήμους, ανάλογα με τον πληθυσμό τους, σύμφωνα με το άρθρο 24¨

Η πληρωμή μισθών αλλά και δώρων αποτελεί  υποχρέωση του Δήμου μας, η δε μη καταβολή αυτών προς τους άνω εργαζόμενους, είναι παράνομη και υπό προϋποθέσεις ποινικό αδίκημα.

 

  • Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε γιατί δεν έχουν καταβληθεί μισθοί και δώρα έτους 2023, σε εργαζόμενους της ΚΕΔΑ;
  • Ποιος έχει την ευθύνη και πότε προβλέπεται να καταβληθούν;

 

Ασπρόπυργος 09/01/2024

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Τσοκάνης Ν. Αλέξανδρος

Τσολερίδης Κ. Παναγιώτης

Διαβάστε επίσης