Λαϊκή Συσπείρωση Ασπροπύργου: Αίτημα σύγκλησης Δημ. Συμβουλίου για το “ΘΡΙΑΣΙΟ Α.Ο.Τ.Α”

Γράφει:

Ασπρόπυργος

01/09/2021, 9:36 μμ

Δείτε το αίτημα:

ΑΙΤΗΜΑ

Από 25 Ιουλίου 2021 σας έχουμε αποστείλει, ως δημοτικοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης , αίτημα σύγκλησης μέσω τηλεδιάσκεψης Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης θεμάτων :

Α. Λήψη απόφασης για την έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για την σύσταση αναπτυξιακού οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Αναπτυξιακός οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης θριάσιο Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ΘΡΙΑΣΙΟ Α.Ο.Τ.Α» από τους Δήμους ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ και ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ.

Β. Λήψη απόφασης για τη σύσταση του ανωτέρω αναπτυξιακού οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και την έγκριση του σχεδίου καταστατικού της εταιρείας κ την παροχή εξουσιοδοτήσεων για τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες και τη συμμέτοχή του Δήμου Ασπροπύργου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ύψους 200.000€.

Μέχρι και σήμερα Τετάρτη 01 Σεπτέμβρη 2021, καμία απάντηση δεν μας έχετε δώσει για την ημερομηνία συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ασπροπύργου.

Σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου μας, που εσείς έχετε ψηφίσει, στο άρθρο 3. παραγρ. 3 περ. δ) “Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείτε όποτε το ζητήσει το ένα τρίτο (1⁄3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου ή το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας.”

Σε σύνολο 33 Δημοτικών Συμβούλων έχουν αιτηθεί 13 (αντίστοιχο αίτημα έχουν καταθέσει οι παρατάξεις του κ. Ηλία και κ. Τσίγκου, με το δικό τους σκεπτικό) αριθμός ικανός, προκειμένου να προκληθεί συνεδρίαση του ανώτατου οργάνου του Δήμου μας.

Η προσπάθεια εκ μέρους της διοίκησης του Δήμου να ψηφιστούν ΜΟΝΟ από την οικονομική επιτροπή αποφάσεις, που ουσιαστικά μεταβιβάζουν σχεδόν το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στην άνω εταιρεία, είναι αντιδημοκρατικές και επιζήμιες για τα συμφέροντα του Λαού της πόλης μας.

Σας καλούμε ΑΜΕΣΑ όπως ορίσετε ημερομηνία συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικά θέματα τα ανωτέρω.

Τέλος αιτούμαστε, όπως καλεστούν και τα σωματεία εργαζομένων του Δήμου μας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 01/09/2021

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου Ασπροπύργου

Καμπόλη Ολυμπία

Μπακάλης Δημήτριος

Τσοκάνης Αλέξανδρος

Διαβάστε επίσης