Λαϊκή Συσπείρωση: Άμεση σύγκληση του Δημ. Συμβουλίου για την επιδημιολογική κατάσταση στον Ασπρόπυργο

Ασπρόπυργος

13/12/2020, 5:50 μμ

Δείτε το αίτημα της Λαϊκής Συσπείρωσης Ασπροπύργου:

ΠΡΟΣ : ΠΡΟΕΔΡΟ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κ. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΤΣΟΚΑ

ΚΟΙΝ : ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Κ.Κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

A I T H M A

Θέμα: « Άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για την πλήρη ενημέρωση του σε σχέση με την εξέλιξη της πανδημίας στο Δήμο μας και λήψη μέτρων για την προστασία της υγείας του λαού.»

Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου,

Η δικαιολογημένη ανησυχία υγειονομικών για την εξάπλωση του ιού στη Δυτική Αττική, προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία στον λαό και την εργατική τάξη της περιοχής εξαιτίας της στάσης της κυβέρνησης, της μη θωράκισης του δημόσιου συστήματος υγείας, της ανεπάρκειας ουσιαστικών μέτρων προστασίας από την πανδημία σε κρίσιμους χώρους (όπως μεγάλους χώρους δουλειάς, ΜΜΜ) αλλά και της απουσίας κρατικών υπηρεσιών που τώρα είναι αναγκαίες για την προστασία της υγείας.

Με βάση τα παραπάνω, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης ζητάμε να πραγματοποιηθεί άμεσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ώστε να υπάρξει πλήρης ενημέρωση για την εξέλιξη της πανδημίας στην περιοχή και να ληφθούν άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα για τη προστασία της υγείας των εργαζομένων και των κατοίκων.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

                                                             Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης

ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ

ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Διαβάστε επίσης