Κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού η εξυπηρέτηση από τις υπηρεσίες του Δήμου Ασπροπύργου

Γράφει:

Ασπρόπυργος

29/09/2020, 10:52 πμ

Ο Δήμος Ασπροπύργου, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/124/15984/17.8.2020 (ΑΔΑ: 9ΠΙ946ΜΤΛ6-ΝΟΒ) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., ενημερώνει τους δημότες ότι πλέον μπορούν να εξυπηρετηθούν από τις παρακάτω υπηρεσίες, κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού από τις 08:00 – 14:00.

 

– Διεύθυνση των Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ασπροπύργου
i. 2132006517 (Γραφείο Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών)
ii. 2132006465, 2132006461 (Τμήμα Εσόδων)
iii. 2132006466, 2132006469 ( Τμήμα Είσπραξης Εσόδων)
iv. 2132006516 (Τμήμα Προμηθειών)
v. 2132006482, 2132006546 (Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου)
vi. 2105574720 (Τμήμα Κοιμητηρίου)

– Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Ασπροπύργου
i. 2132006744 (Διευθυντής Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας)
ii. 2132006777 (Γραμματεία Διεύθυνσης)

– Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Ασπροπύργου
i. 210-5573978 (Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων)
ii. 210-5575596, 210-5582074 (Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας και Πρόνοιας)
iii. 210-5575596, 210- 5582074 (Κέντρο Κοινότητας)

– Διεύθυνση ΚΕΠ Δήμου Ασπροπύργου
i. 2132006490, 2132006539, 2132006524 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση d.aspropyrgou@kep.gov.gr

-Διεύθυνση Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ασπροπύργου
i. 213 – 2006428 (Γραφείο Διευθυντή Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών)
ii. 213 – 2006423 (Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών)
iii. 213 – 2006456 (Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων)
iv. 213 – 2006453 (Τμήμα Συγκοινωνιών)
v. 213 – 2006522, 213 – 2006541 (Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών& Αυθαιρέτων)
vi. 213 – 2006415, 213 – 2006454 (Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών)
vii. 213 – 2006425 (Τμήμα Φορολογικών Οικοδομικών Αδειών)
viii. 213 – 2006454 (Τμήμα Συγκοινωνιών & Κτιριακών Έργων)
ix. 213 – 2006547 (Αρχείο Πολεοδομίας)
x. 213 – 2006508, 213 – 20065206 (Τμήμα Πληροφορικής)

– Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Ασπροπύργου
i. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ – ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ: 213 200 6443 – 6444 ή την ηλεκτρονική διεύθυνση: dimotologio@aspropyrgos.gr
ii. ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ: 213 200 6441 – 6520 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: telidou.d@aspropyrgos.gr
iii. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 213 200 6445 – 6446

– Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ασπροπύργου
i. 213 2006792 (Τμήμα Πολιτικής Προστασίας)
ii. 213 2006784, 213 2006745 (Τμήμα Περιβάλλοντος)

– Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Ασπροπύργου
i. 2168002441 (Υπηρεσία: ΚΕΔΑ)
ii. 2168002442 (Δομή: Βοήθεια Στο Σπίτι)
iii. 210 5576978

– Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ασπροπύργου
i. 2105577191, 210 5577593 (Πνευματικό Κέντρο)
ii. 2105577862, 2105579470 (Διεύθυνση – Τμήμα Διοικητικών Οικονομικών)

– Οργανισμός Άθλησης και Φροντίδας, Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Ασπροπύργου
i. 2105577862, 2105579470, 2105579341
i. Εσωτερικά τηλέφωνα: α) Διεύθυνση ( πατήστε το 1), β) Για το τμήμα Υπηρεσιών Υποστήριξης ( πατήστε το 3 )

Διαβάστε επίσης