Κατασκευή νέας παιδικής χαράς από το Πράσινο Ταμείο στην περιοχή αεροδρομίου Δήμου Ελευσίνας

Γράφει:

Δυτική Αττική

02/08/2020, 12:18 μμ

Έπειτα από Έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ. και ύστερα από σχετική πρόταση του Δήμου ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, που υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 422 (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ.422 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ)», η οποία αξιολογήθηκε βάσει των υποβληθέντων δικαιολογητικών και των προβλεπομένων από τον οδηγό, αποφασίστηκε ομόφωνα από το Δ.Σ. η ένταξη του συγκεκριμένου έργου στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ».

Ο Βουλευτής Δυτικής Αττικής κ. Γιώργος Κώτσηρας τόνισε ότι: «Ανάλογα έργα ενισχύουν την Δυτική Αττική και καλυτερεύουν την ζωή των πολιτών. Λαμβάνω κάθε πρωτοβουλία, στο πλαίσιο, των δυνατοτήτων μου, ώστε να επιτύχουμε παρόμοιες δράσεις προκειμένου να απολαμβάνουν οι πολίτες της περιοχής την καθημερινότητα που τους αξίζει. Ευχαριστώ και προσωπικά τον Πρόεδρο του Ταμείου κ. Σταθόπουλο για την ανταπόκρισή του στις ανάγκες της περιοχής.» 

Από το Δελτίο Τύπου.

Διαβάστε επίσης