Διευρύνεται το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ασπροπύργου με χρηματοδότηση της Περιφέρειας – Λειτουργία και Παραρτήματος Ρομά

Γράφει:

Ασπρόπυργος

05/09/2022, 10:33 πμ

Τη διεύρυνση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ασπροπύργου με τη λειτουργία και Παραρτήματος Ρομά, χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής

 

Γ. Πατούλης: «Στηρίζουμε όλες τις κοινωνικές ομάδες με στόχο την άρση των ανισοτήτων και τη δημιουργία ίσων ευκαιριών»

 

Τη χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής για τη λειτουργία και Παραρτήματος Ρομά στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ασπροπύργου, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, στο πλαίσιο  τροποποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», συνολικής επιλέξιμης δαπάνης 317.307,17 ευρώ.

Η πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», και στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η διεύρυνση του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ασπροπύργου, με τη λειτουργία και Παραρτήματος Ρομά, κατόπιν και σχετικού αιτήματος σκοπιμότητας από τον Δήμο, κρίθηκε αναγκαία για την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων της δράσης, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και προώθησης στην απασχόληση της συγκεκριμένης ομάδας πληθυσμού, η οποία διαχρονικά βιώνει πολλαπλό κοινωνικό αποκλεισμό και οι συνθήκες διαβίωσης και εγκατάστασής τους στην περιοχή του Δήμου είναι μη αποδεκτές.

Με αυτή την απόφαση ένταξης, γίνονται 8 τα Κέντρα Κοινότητας της Αττικής που διαθέτουν παράρτημα εξυπηρέτησης Ρομά.

 

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης αναφέρει σχετικά:

«Στηρίζουμε όλες τις κοινωνικές ομάδες, με στόχο την άρση των ανισοτήτων και τη δημιουργία ίσων ευκαιριών. Με τη δημιουργία του Παραρτήματος Ρομά και τις υπηρεσίες που θα προσφέρει, διευκολύνεται η πρόσβαση του συγκεκριμένου πληθυσμού στην ενημέρωση αλλά και σε δράσεις που άρουν τους κοινωνικούς αποκλεισμούς και ενισχύουν τους κανόνες κοινωνικής ένταξης. Όσοι Δήμοι της Αττικής έχουν όραμα, σχέδιο και διάθεση συνεργασίας, λαμβάνουν την απαραίτητη χρηματοδότηση από το ΠΕΠ. Η Περιφέρεια Αττικής αποδεικνύει καθημερινά ότι ενισχύει αυτούς που θέλουν και μπορούν!».

 

Το Παράρτημα Ρομά

Οι υπηρεσίες που θα παρέχει το Παράρτημα Ρομά του Δήμου Ασπροπύργου, είναι:

α) Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης για τήρηση των κανόνων κοινωνικής ένταξης

β) Υπηρεσίες που αποσκοπούν στην προώθηση της απασχόλησης

γ) Υπηρεσίες ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και στήριξης

Το Παράρτημα Ρομά μέσω παραπομπών θα διασυνδέει τον ωφελούμενο πληθυσμό Ρομά του Δήμου Ασπροπύργου, με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ.) για την διεκπεραίωση και εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

 

Διαβάστε επίσης