Δημοσιεύθηκαν οι τελικοί πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων

Γράφει:

Ασπρόπυργος

04/09/2020, 11:54 πμ

Δημοσιεύθηκαν οι τελικοί πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδω. Δεν υπήρξε κάποια ένσταση από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στο Δημοτικό κατάστημα στις 28/08/2020. Οι επιτυχόντες οφείλουν να αποστείλουν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση protokollo@aspropyrgos.gr τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός 10 ημερών από την πρόσληψή τους.

Δείτε τους Πίνακες κατάταξης.

Διαβάστε επίσης