Δείτε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ασπροπύργου (βίντεο)

Γράφει:

Ασπρόπυργος

18/06/2020, 12:13 μμ

Η 16η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του έτους 2020, έγινε την Τρίτη 16 Ιουνίου, και ώρα 18:00 μ.μ., κεκλεισμένων των θυρών, στην αίθουσα του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ήταν:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος, Οικονομικού Έτους 2020.

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος κος Νικόλαος Ι. Μελετίου.

Θέμα 2ο: Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, Οικονομικού Έτους 2020.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κος Φίλιππος Πάνου.

Θέμα 3ο: Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του «ATTICA T.V.» κου Δημητρίου Παπαδόπουλου και εκλογή νέου Προέδρου αυτού.

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος κος Νικόλαος Ι. Μελετίου.

Θέμα 4ο: Έγκριση της υπ’ αρ. 17/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΦΝΤΗ με τίτλο «Εκ νέου Μερική Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Οργανισμού Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας του Δήμου Ασπροπύργου».

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ ΟΑΦΝΤΗ, κος Κατσαρός Ιωάννης.

Θέμα 5ο: Ορισμός Επιτροπής Διαχείρισης Τραπεζικού Λογαριασμού Κοινωνικών Δομών του Δήμου Ασπροπύργου για τα έτη 2020-2021.

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος κος Νικόλαος Ι. Μελετίου.

Θέμα 6ο: Λήψη απόφασης για την βεβαίωση μειωμένων Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού & Δημοτικού Φόρου για το Ε.ΚΕ.ΠΕ.Ε. Ι.Κ.Ε., σύμφωνα με την ΠΝΠ 68/2020 άρθρο τριακοστό έβδομο και παρ. 9.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κος Φίλιππος Πάνου.

Θέμα 7ο: Έγκριση συμψηφισμού επικειμένων για την ιδιοκτησία των : α) Πανόπουλο Παρασκευά του Χαράλαμπου β) Γιάννο Γεώργιο του Κωνσταντίνου και γ) Γιάννο Φίλιππο του Κωνσταντίνου στην περιοχή ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κος Φίλιππος Πάνου.

Θέμα 8ο: Έγκριση συμψηφισμού επικειμένων για την ιδιοκτησία του κου Παυλίδη Ελισαίου του Γεωργίου στην περιοχή ΡΟΥΠΑΚΙ (Π.Ε.7).

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κος Φίλιππος Πάνου.

Θέμα 9ο: Έγκριση συμψηφισμού επικειμένων για την ιδιοκτησία του κου Πετρόπουλου Χρήστου του Κωνσταντίνου στην περιοχή ΡΟΥΠΑΚΙ- Π.Ε.7.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κος Φίλιππος Πάνου.

Θέμα 10ο: Έγκριση συμψηφισμού επικειμένων για την ιδιοκτησία του κου Ταχμαζίδη Κωνσταντίνου του Παναγιώτη και της κας Αβραμίδη Μαρίας του Γεωργίου στην περιοχή ΡΟΥΠΑΚΙ- Π.Ε.7.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κος Φίλιππος Πάνου.

Θέμα 11ο: Έγκριση αποζημίωσης για την ιδιοκτησία του κου Μουζάκα Αθανασίου του Ευαγγέλου στην περιοχή ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κος Φίλιππος Πάνου.

Θέμα 12ο: Έγκριση αποζημίωσης για την ιδιοκτησία του κου Μουζάκα Αναστασίου του Ευαγγέλου στην περιοχή ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κος Φίλιππος Πάνου.

Θέμα 13ο: Έγκριση βεβαίωσης μειωμένων Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού & Δημοτικού Φόρου μη ηλεκτροδοτούμενου χώρου για τον κο Κεσανίδη Νικόλαο σύμφωνα με τον Ν. 68/2020 άρθρο τριακοστό έβδομο και παρ. 9.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κος Φίλιππος Πάνου.

Διαβάστε επίσης