Δείτε την 14η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ασπροπύργου

Γράφει:

Ασπρόπυργος

06/06/2020, 12:02 μμ

Η 14η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έλαβε χώρα την Τρίτη 2 Ιουνίου, και ώρα 18:00 μ.μ., για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Δείτε το βίντεο:

Διαβάστε επίσης