Δήμος Ασπροπύργου: Πρόσκληση σε εκπροσώπους φιλοζωικών σωματείων για τη συμμετοχή τους σε Επιτροπή για τα αδέσποτα ζώα

Γράφει:

Ασπρόπυργος

13/03/2024, 10:30 πμ

Ανακοίνωση του Δήμου Ασπροπύργου.

Σε κάθε Δήμο συγκροτείται, με απόφαση του Δημάρχου, πενταμελής Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων (παρ.8 του άρθρου 10 του Ν. 4830/2021). Στην Επιτροπή μετέχουν μεταξύ άλλων :

Δύο (2) μέλη που ορίζονται από φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που είναι εγγεγραμμένα στο ΥΠΟ Μητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων της παρ. 23 του άρθρου 2 και δραστηριοποιούνται στον δήμο Ασπροπύργου.

Παρακαλούμε εκπροσώπους φιλοζωικών σωματείων που δραστηριοποιούνται στην πόλη μας  και πληρούν  τους ανωτέρω όρους να δηλώσουν εάν το επιθυμούν, συμμετοχή για την συγκρότηση της εν λόγω επιτροπής στο email:

grafeiodimarxou@aspropyrgos.gr

ή

protokollo.a@gmail.com

Διαβάστε επίσης