Γιάννης Ηλίας για τους απλήρωτους εργαζομένους της ΚΕΔΑ: Αποκλειστική ευθύνη της απελθούσας διοίκησης

Γράφει:

Ασπρόπυργος

24/01/2024, 1:59 μμ

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου Γιάννης καταγγέλει την απελθούσα διοίκηση της ΚΕΔΑ για προχειρότητα στη διαδικασία κατάργησης των Νομικών Προσώπων όπως ορίζει ο νόμος και για τη μη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων του Νοεμβρίου.

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Ιωάννης Ηλίας, αναφορικά με το ζήτημα που προέκυψε, με τη μη Μισθοδοσία των υπαλλήλων της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ασπροπύργου (Κ.Ε.Δ.Α), με αποκλειστική ευθύνη της απελθούσας διοίκησης του Δήμου και της Κ.Ε.Δ.Α, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Με  τον Νόμο  5056/2023, νομοθετήθηκε η κατάργηση των  Νομικών  Προσώπων των Δήμων,  πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Κατ΄ εφαρμογή του Νόμου εκδόθηκαν μια σειρά Εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών, που  καθόριζαν τη  διαδικασία, την οποία έπρεπε να  ακολουθήσουν οι Δήμοι της  χώρας, προκειμένου να υπάρξει ομαλή κατάργηση των Νομικών Προσώπων τους και των Κοινωφελών Επιχειρήσεών τους, καθώς και η ένταξή τους στους Οργανισμούς των Δήμων.

Στις 27/10/2023, η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Ασπροπύργου ενημέρωσε τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου, δίνοντας σαφείς οδηγίες, για αυτά που έπρεπε να κάνουν, ώστε να πληρωθούν οι εργαζόμενοί τους, για τον μήνα Δεκέμβριο, χωρίς να προκληθεί το παραμικρό πρόβλημα στη Μισθοδοσία τους.

Συγκεκριμένα ζητούσε, από τα Νομικά Πρόσωπα, να αποστείλουν τα στοιχεία των υπαλλήλων τους, έως τις 30/11/2023. Για διευκόλυνσή τους άλλωστε, είχε αποστείλει και υποδείγματα για τη συμπλήρωση των απαραίτητων εγγράφων.

Στο πλαίσιο αυτό, τα δύο Νομικά Πρόσωπα, «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ασπροπύργου» (Π.Κ.Δ.Α) και «Οργανισμός Άθλησης και Φροντίδας, Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας» (Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.), έστειλαν τα αναγκαία στοιχεία, στις 28 και 30 Νοεμβρίου 2023 αντίστοιχα, για την καταβολή της Μισθοδοσίας των υπαλλήλων τους. Κάτι που δεν έκανε η «Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ασπροπύργου» (Κ.Ε.Δ.Α), η οποία δεν ανταποκρίθηκε στη συγκεκριμένη υποχρέωση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, οι φάκελοι του προσωπικού, να μην φτάσουν ποτέ στη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου, μέχρι το τέλος του έτους.

Μετά από γραπτές οχλήσεις της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού (στις 7 και στις 15/11/23), η Κ.Ε.Δ.Α παρέδωσε τελικά, στις 20/11/2023, μία λίστα προσωπικού σε ¨αρχείο excel¨, με την υποσημείωση ότι «Το excel είναι πρόχειρο, ό,τι θέλετε αποστείλετε email σχετικά με διευκρινήσεις».

Η Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων συνέχισε να καλεί την Κ.ΕΔ.Α, με υπηρεσιακή αλληλογραφία (στις 23 και στις 24/11/23), να ετοιμάσει σωστά τα στοιχεία που απαιτούνταν, σύμφωνα με τα πρότυπα που ήδη της είχαν σταλεί.

Η διαδικασία αυτή συνεχίστηκε μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου 2023. Τότε η Κ.Ε.Δ.Α. παρέδωσε ελλιπή τα στοιχεία, που της ζητήθηκαν κατ΄ επανάληψη, με αποτέλεσμα η Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων να επανέλθει, με έγγραφό της, στις 2 Ιανουαρίου 2024, επισημαίνοντας τις παραλείψεις.

Κι επειδή, διαβάσαμε σε ανακοινώσεις, που προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, πως η Κ.Ε.Δ.Α πραγματοποίησε Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της, στις 27/12/2023, προκειμένου να εγγράψει τα απαιτούμενα ποσά, για την πληρωμή των εργαζομένων, στους Κωδικούς Μισθοδοσίας, εύλογα ρωτάμε:

Γιατί χρειαζόταν η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, στο τέλος του παρελθόντος έτους, για να βρεθούν χρήματα;

Όταν από την ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται ότι, ο Κωδικός Μισθοδοσίας των μονίμων και αορίστου χρόνου υπαλλήλων, δεν μπορεί να είναι μηδενικός;

Και για να πέσουν όλες οι μάσκες της υποκρισίας, επειδή αυτοί που ευθύνονται για τη μη πληρωμή των εργαζομένων της Κ.Ε.Δ.Α, κόπτονται ότι λειτουργούν υπέρ τους, κι ότι έκαναν δήθεν και μια ύστατη προσπάθεια να τους πληρώσουν, τους ρωτάμε: Γιατί δεν έχουν πληρώσει τις Ασφαλιστικές Εισφορές των εργαζομένων;

Όχι του μήνα Δεκεμβρίου, αλλά ούτε και του ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του 2023;

Μήπως γιατί δεν υπήρχαν χρήματα στους σχετικούς Κωδικούς; Και πώς να υπάρχουν; Όταν όλο τον Δεκέμβριο οι πληρωμές χρηματικών ενταλμάτων της Κ.Ε.Δ.Α, αφορούσαν μόνο προμηθευτές;!

Γνωρίζουν, άραγε, ποιες είναι οι συνέπειες, που προβλέπει ο Νόμος, για τη μη καταβολή των Ασφαλιστικών Εισφορών;

Από την 1 Ιανουαρίου 2024, που η νέα διοίκηση ανέλαβε την ευθύνη της λειτουργίας του Δήμου Ασπροπύργου, κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να συμπληρωθούν οι ελλιπείς ατομικοί φάκελοι  των  εργαζομένων,  να συνταχθούν οι Μισθοδοτικές Καταστάσεις που  απαιτούνταν  και  να αποσταλούν   στη   Διεύθυνση   Ανθρώπινου Δυναμικού, προκειμένου το προσωπικό της Κ.Ε.Δ.Α  να ενταχθεί στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών, ώστε να γίνει εφικτή η Μισθοδοσία τους, στις 27 Ιανουαρίου 2024.

Παράλληλα, θα ήθελα να διαβεβαιώσω τους εργαζόμενους της Κ.Ε.Δ.Α και τους πολίτες του Ασπρόπυργου, πως η νέα Διοίκηση του Δήμου, με γνώμονα ότι το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί κεφάλαιο για τον Δήμο Ασπροπύργου και την πόλη μας, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διορθωθούν και όλες οι άλλες αστοχίες του παρελθόντος, οι οποίες έχουν σχέση με τις συμβάσεις των εργαζομένων στην Κ.Ε.Δ.Α., ώστε να μην δημιουργηθεί κανένα απολύτως πρόβλημα για τους εργαζόμενους της στο μέλλον.

Διαβάστε επίσης