Απασχόληση στον Δήμο Ασπροπύργου

Γράφει:

Ασπρόπυργος

08/01/2020, 2:19 μμ

Η βάση δεδομένων του Ασπροπύργου για εργαζόμενους και εργοδότες.

Το Γραφείο Πληροφόρησης και Προώθησης της Απασχόλησης του Δήμου Ασπρόπυργου ιδρύθηκε το 2016 και απώτερος στόχος του είναι η διασύνδεση των αναγκών σε εργατικό δυναμικό των επιχειρήσεων του Δήμου αλλά και της ευρύτερης περιοχής, με τα προσόντα και τις δεξιότητες των ανέργων της περιοχής.

Το Γραφείο ασχολείται τόσο με την σύνδεση των αναγκών της τοπικής αγοράς σε ανθρώπινο δυναμικό και της προσφοράς εργασίας σε τοπικό επίπεδο, όσο και με την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις της περιοχής.

Σας παραθέτουμε την ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας του γραφείου όπου μπορείτε να καταθέσετε κάποιο βιογραφικό ή να έρθετε σε επικοινωνία με το γραφείο: http://apasxolisiasp.gr

Διαβάστε επίσης