Ανώτατη εκπαίδευση: συνεχίζεται η εξ αποστάσεως διδασκαλία – θα γίνουν κανονικά οι εξετάσεις

Γράφει:

Ελλάδα, Πολιτική

29/04/2020, 6:59 μμ

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την Ανώτατη Εκπαίδευση:

  • Συνεχίζεται κανονικά η εξ αποστάσεως διδασκαλία, και με αυτόν τον τρόπο θα ολοκληρωθεί το ακαδημαϊκό εξάμηνο.
  • Από την 25η Μαΐου, θα υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιούνται δια ζώσης εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις.
  • Επαναλειτουργία εστιών για φοιτητές κλινικών/εργαστηριακών ασκήσεων.
  • Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν. Αναμένεται έκδοση οδηγιών της Εθνικής Επιτροπής αναφορικά με πτυχές του τρόπου διεξαγωγής τους.
  • Το ακαδημαϊκό εξάμηνο θα ολοκληρωθεί κανονικά.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Δεν προβλέπεται για την ώρα η επαναλειτουργία τους.

Διαβάστε επίσης