Αλλαγές στις κατασκηνωτικές περιόδους του Δήμου Ασπροπύργου

Γράφει:

Ασπρόπυργος

29/06/2021, 12:24 μμ

Η Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας του Δήμου Ασπροπύργου ενημερώνει  τους ενδιαφερόμενους γονείς ότι πραγματοποιήθηκαν αλλαγές  στις κατασκηνωτικές περιόδους του Δήμου Ασπροπύργου, για παιδιά ηλικίας 7 έως 12 ετών και έχουν ως εξής:

           Α΄ περίοδος από,18-07-2021  μέχρι και  27-07-2021,

           Β΄ περίοδος από,  02-08-2021   μέχρι  και 11-08-2021,

           Γ΄ περίοδος από,  16-08-2021  μέχρι και 25-08-2021.

 Διευκρινίζεται ότι, αναφορικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά  που αφορούν τις ιατρικές βεβαιώσεις,  απαιτείται μόνο Βεβαίωση από Παιδίατρο, όπου να αναφέρει ότι το παιδί έχει εξετασθεί καρδιολογικά και δερματολογικά.

Οι ενδιαφερόμενοιγονείς μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού & Νεολαίας τουΔήμουΑσπροπύργου σε φυσική μορφή  στο Εργοτάξιο του Δήμου, επί της οδού Αλησμόνητων Πατρίδων 29, 1ος όροφος, τηλέφωνο:  2132006744 -6777 -6768 ή και σε ηλεκτρονική μορφή (σκαναρισμένα και υπογεγραμμένα) στο  email: dpaideias.asp@gmail.com έως και τις 12/07/2021.

Διαβάστε επίσης