Αλέκος Μυλωνάς: Η Παιδεία ως μοχλός Ανάπτυξης

Γράφει:

Ασπρόπυργος, Εκλογές 2023

31/03/2023, 1:36 μμ

Η παιδεία αποτελεί έναν σημαντικό μοχλό ανάπτυξης μιας πόλης. Μέσω της παιδείας, οι άνθρωποι αποκτούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που χρειάζονται για να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία και να συνεισφέρουν στην ανάπτυξή της. Η ελάχιστη υποχρέωση που  έχει  ένας Δήμος  είναι να διασφαλίσει ότι τα σχολικά συγκροτήματα  έχουν την απαραίτητη υποδομή για να παρέχουν μια ποιοτική εκπαίδευση στους μαθητές μας  καθώς και να επενδύει  συνεχώς  σε διάφορα μέτρα και προγράμματα για τη βελτίωση τους.

Δυστυχώς, μέσα από διαχρονικά  λάθη, αδράνειες και παραλείψεις, η ποιότητα της εκπαίδευσης δεν είναι αυτή που αξίζει στην νεολαία μας.

Με την ραγδαία ανάπτυξης του πληθυσμού καθώς επίσης και την εφαρμογή του  μέτρου της  προσχολικής αγωγής, τα υφιστάμενα σχολικά κτίρια δεν καλύπτουν τις ανάγκες της πόλης  με συνέπεια οι μαθητές να  συνωστίζονται πραγματικά σε ακατάλληλες  αίθουσες  (isobox). Χαρακτηριστικό – προς αποφυγήν – παράδειγμα αποτελεί το  Γενικό Λύκειο Ασπροπύργου με 650 μαθητές .

Παράλληλα εδώ και δεκαετίες υπάρχει στο Σχέδιο Πόλης η πρόβλεψη για 3 επιπλέον σχολεία, οι χώροι αυτοί παραμένουν δεσμευμένοι χωρίς χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενώ σοβαρό ζήτημα, προκύπτει  επίσης και  από την επισκευή και συντήρηση των υφιστάμενων κτιρίων κάτι που είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Η εκπαίδευση, είναι βασικός  πυλώνας ανάπτυξης της  τοπικής μας κοινωνίας και η αναβάθμισή της αποτελεί  ξεκάθαρο στόχο.

Ειδικότερα χρειάζεται:

-Ανέγερση και κατασκευή νέων κτιρίων: η ανάγκη για κατασκευή νέων  σύγχρονων σχολικών συγκροτημάτων  είναι άμεση για να μπορέσουμε να στεγάσουμε επαρκώς όλη την  μαθητική κοινότητα του Ασπροπύργου και να αφήσουμε πίσω απαράδεκτες καταστάσεις όπως οι διδασκαλίες σε αίθουσες isobox εν ετει 2023.

– Αναβάθμιση των υπαρχουσών  υποδομών: Η βελτίωση της υποδομής των σχολικών κτιρίων περιλαμβάνει την ανακαίνιση, την επισκευή την συντήρηση  καθώς και την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, σε τακτικό και  προγραμματισμένο χρόνο.

Ενσωμάτωση τεχνολογίας σε όλα τα σχολεία: Η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της εκπαίδευσης και να δημιουργήσει πιο ενδιαφέρουσες και δυναμικές εκπαιδευτικές εμπειρίες.

Βελτίωση της ασφάλειας: Η ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού είναι ζωτικής σημασίας. Η Θεσμοθέτηση του σχολικού δακτυλίου, με πρότυπα μέτρα οδικής ασφάλειας, η καθιέρωση σε όλα τα σχολεία του μέτρου του σχολικού τροχονόμου καθώς και η υιοθέτηση του προγράμματος του « Σχολικού νοσηλευτή» θα συμβάλλουν σημαντικά και θα τονώσουν το αίσθημα ασφάλειας.

Ενθάρρυνση συμμετοχής στους συλλόγους γονέων: Οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων  παρέχουν την ευκαιρία στους γονείς να συνεργαστούν  με τους εκπαιδευτικούς , να συμβάλλουν  στη διαμόρφωση της πολιτικής του σχολείου, και στη βελτίωση της εκπαίδευσης των παιδιών τους.

Προγράμματα και δράσεις: Βιωματικές δράσεις και προγράμματα με φορέα υλοποίησης τον Δήμο  (ΚΔΑΠ) όπου τα παιδιά θα μπορούν να αναπτύξουν διάφορους τομείς της προσωπικότητας τους όπως: η ενσυναίσθηση , η αποδοχή παιδιών με ιδιαιτερότητές, η ενθάρρυνση της συνεργασίας  και ενάντια στην σχολική βία. Η συμμετοχή σε τέτοιου είδους προγράμματα και δραστηριότητες, βοηθάει τους μαθητές στη διατήρηση θετικής στάσης και ανοικτής νοοτροπίας στα σχολικά αλλά και στα  κοινωνικά πλαίσια.

Μια καλά εκπαιδευμένη κοινότητα μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη, την ευημερία και την ανανέωση της πόλης, στην διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, στη διάσπαση των κοινωνικών διακρίσεων και στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και των αξιών των μαθητών. Γίνεται  λοιπόν κατανοητό ότι η επένδυση στην εκπαίδευση  αποτελεί  ένα χρέος προς τα παιδιά μας και την νεολαία του Ασπροπύργου  και αποτελεί ένα ξεκάθαρο – στρατηγικό στόχο.