Αίτημα της Λαϊκής Συσπείρωσης Ασπροπύργου για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σχολικές υποδομές του Δήμου

Γράφει:

Ασπρόπυργος

15/02/2024, 1:21 μμ

Ένταξη προς συζήτηση και απόφαση στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Δημοτικού μας συμβουλίου του θέματος  ¨Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σχολικές υποδομές του δήμου μας και άμεση ανάγκη επίλυσης τους¨.

Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου,

Σε συνέχεια πολλών παρεμβάσεων εκ μέρους της Λαϊκής Συσπείρωσης στο Δημοτικό Συμβούλιο τα προηγούμενα χρόνια, θεωρούμε αναγκαίο να γίνει ενδελεχής συζήτηση στην ερχόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για τα σοβαρά προβλήματα  και τις ελλείψεις που υπάρχουν σε σχολικές υποδομές του δήμου μας.

Η κατάσταση σε δεκάδες σχολικά κτήρια είναι από προβληματική έως και επικίνδυνη για την υγεία και τη σωματική ακεραιότητα μαθητών και εκπαιδευτικών. Σχετική ενδεικτική λίστα με καταγραφή των πιο επειγουσών παρεμβάσεων, θα αποστείλουμε πριν από την ερχόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε όλοι οι σύμβουλοι αλλά και οι δημότες της πόλης, να είναι ενημερωμένοι για τη δυσχερή κατάσταση, στην οποία έχουν περιέλθει οι σχολικές μονάδες του Δήμου μας.

Κατά τη γνώμη μας, απαιτείται άμεση παρέμβαση λόγω του τεράστιου όγκου των προβλημάτων και δεν υπάρχει κανένα περιθώριο αναμονής.

Αυτό σημαίνει κατεπείγουσα αλλαγή του προσανατολισμού του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, αλλά και εξασφάλιση επιπλέον κονδυλίων και βέβαια ο άμεσος καθορισμός ενός χρονοδιαγράμματος παρεμβάσεων ,καταλυτικών για την  αντιμετώπιση των τρωτών  σημείων των σχολικών μας μονάδων.

Ζητάμε να προχωρήσει το Δημοτικό Συμβούλιο σε αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, με ανακατανομή των πόρων και των σχετικών κωδικών, που θα εκφράζει την προτεραιοποίηση στα ζητήματα των σχολικών υποδομών.

Ζητάμε να ενισχυθούν τα κονδύλια στην παραπάνω κατεύθυνση από ίδιους πόρους του Δήμου αλλά και να διεκδικηθούν άμεσα νέα κονδύλια από τα Υπουργεία Παιδείας & Εσωτερικών.

Ζητάμε να ξεκινήσουν άμεσα ενέργειες που αφορούν την ανέγερση νέων σχολικών κτηρίων τόσο του 2ου Γενικού λυκείου όσο και του ΕΠΑΛ.

Ζητάμε την αναβάθμιση όλων των σχολικών υποδομών του Δήμου, ώστε να αντιμετωπιστεί η προβληματική στέγαση εκατοντάδων παιδιών της προσχολικής αγωγής σε κοντέινερ εδώ και 3 χρόνια ήδη,αλλά και όλες οι ανάγκες για σύγχρονα κτήρια για τα σχολεία της πόλης μας που στεγάζονται σε κτήρια προκατ.

Ζητάμε την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού φύλαξης όλων των σχολείων της πόλης μας, χωρίς καμία καθυστέρηση.

Άμεσα και χωρίς καμία καθυστέρηση σε όλα τα σχολικά κτήρια , να αντιμετωπιστούν από τις υπηρεσίες του δήμου μας, φαινόμενα που χρήζουν απεντόμωση και απολύμανση (κάμπιες, ζουζούνια κλπ).

Με βάση τα παραπάνω, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης ζητάμε να ενταχτεί ως θέμα στο προσεχές δημοτικό μας συμβούλιο : ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥΣ, ώστε να υπάρξει πλήρης ενημέρωση όλης της εκπαιδευτικής και  μαθητικής κοινότητας.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Διαβάστε επίσης