Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης

Γράφει:

Ασπρόπυργος

26/04/2020, 1:39 μμ

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ασπροπύργου μέσω τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη 29 Απριλίου και ώρα 18:00.

Δείτε την ανακοίνωση:

Καλείσθε να συμμετέχετε στην 11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του έτους 2020, την Τετάρτη 29 Απριλίου και ώρα 18:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 429/12-03-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας (Β’ 850/13-03-2020), η οποία αντικατέστησε την υπ’ άριθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-04-2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 539) και με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 3852/2010, η οποία αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19-7-2018), για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Οικονομικού Έτους 2020, Δήμου Ασπροπύργου.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών, κος Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, Οικονομικού έτους 2020, Δήμου Ασπροπύργου.

Εισηγητής: Ο Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών κος Φίλιππος Πάνου.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση του Β2 σταδίου της μελέτης «Ολοκλήρωση Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Ασπρόπυργου», και της αντίστοιχης ΣΜΠΕ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών, κος Θεμιστοκλής Κ. Τσίγκος.

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός εκπροσώπων για την συμμετοχή τους στην Επιτροπή Καταλληλότητας για την ανέγερση του 2ου Λυκείου Ασπροπύργου.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών, κος Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

ΘΕΜΑ 5ο: Υποβολή πρότασης με τίτλο «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του Δήμου Ασπροπύργου», στο Πρόγραμμα κατάρτισης δημοσίων επενδύσεων (Π.Δ.Ε) 2020 του ΥΠΑΙΘ».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών, κος Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Γ. ΤΣΟΚΑΣ

Διαβάστε επίσης