Άρθρο του Θαν. Μπούρα στο περιοδικό “Βουλή επί του Περιστυλίου”

Γράφει:

Δυτική Αττική, Πολιτική

23/10/2020, 3:21 μμ

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής Αττικής, Θανάσης Μπούρας, ως Πρόεδρος των Επιτροπών α) Θεσμών και Διαφάνειας και β) Ελέγχου Δηλώσεων της Περιουσιακής Κατάστασης, δημοσίευσε στο περιοδικό της Βουλής των Ελλήνων «Βουλή επί του Περιστυλίου», άρθρο με τίτλο «ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ». Ακολουθεί ολόκληρη η δημοσίευση.

«Η Ελλάδα, σήμερα, ανταποκρίνεται θαρραλέα και με εποικοδομητική εξωστρέφεια στο κοινωνικό κάλεσμα για την αντιμετώπιση των πολυσχιδών προκλήσεων σε κάθε επίπεδο: ανθρωπιστικό, γεωπολιτικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό.

Οι θεσμοί ενισχύονται μέσα από πολιτικές και δράσεις που έχουν ως στόχο τον άνθρωπο και τα δικαιώματά του, τις αξίες και τα ιδεώδη που δημιούργησαν αυτούς τους θεσμούς. Η λειτουργία τους θωρακίζεται με τη διαφάνεια με εφόδιο τις ψηφιακές τεχνολογίες  και με συμμάχους και υποστηρικτές τα διεθνή θεσμικά όργανα και οργανισμούς.

Ο πολιτειακός θεσμός που εκφράζει άμεσα την κοινωνία, η Βουλή των Ελλήνων, αναγνωρίζει έγκαιρα τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που ανοίγονται και με εφόδια την καινοτομία και την απαραίτητη διαφάνεια, ανταποδίδει στην κοινωνία αυτή την αναγνώριση. Ο ρόλος της Βουλής, που ονομάστηκε έτσι επειδή εκφράζει με άμεσο τρόπο την βούληση των Ελλήνων, είναι πάντοτε κρίσιμος, ενώ, σε καιρούς ανήσυχους, αποκτά καθοριστικό χαρακτήρα.

Η διαφάνεια, ως τρόπος έκφρασης της Βουλής προς την κοινωνία, δεν είναι μόνο ο ρυθμιστής της λογοδοσίας των εκλεγμένων της εκπροσώπων, αλλά και ένα σπουδαίο εργαλείο για την προβολή των θετικών πεπραγμένων και της υποδειγματικής θεσμικής λειτουργίας του Κοινοβουλίου ακόμα και στις μη νομοθετικές διαδικασίες, όπως εκείνες αρμοδιότητας της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

Η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας δεν είναι τυχαία η μόνη από τις ειδικές επιτροπές που η σύνθεσή της παραμένει σταθερή για ολόκληρη τη βουλευτική περίοδο (δηλ. από εκλογές σε εκλογές). Με το αυξημένο θεσμικό κύρος της, ασκεί κοινοβουλευτική εποπτεία και έλεγχο, επί των θεμάτων της αρμοδιότητάς της και συμβάλλει με προτάσεις στη διαφάνεια της πολιτικής και γενικότερα της δημόσιας ζωής της χώρας. Προάγει έτσι τη δημοκρατική λογοδοσία προς το Κοινοβούλιο ως τη δημοκρατικά καθιερωμένη προέκταση της ελληνικής κοινωνίας. Ισχυρά παραδείγματα αποτελούν η έγκριση του διορισμού του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και η παρουσίαση από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου του ετήσιου προγράμματος ελέγχων του Δικαστηρίου. Η συμβολή για μεγαλύτερη διαφάνεια και ουσιαστική ενημέρωση της κοινωνίας επιτυγχάνεται με τις συνεδριάσεις της, όπως και των υπόλοιπων επιτροπών της Βουλής που μεταδίδονται ζωντανά από το κανάλι της Βουλής, όταν το επιτρέπει ο προγραμματισμός των τηλεοπτικών μεταδόσεων, αλλιώς μεταδίδονται μαγνητοσκοπημένες. Έτσι εκπληρώνεται η αρχή της δημοσιότητας και μπορεί ο κάθε πολίτης να ελέγχει πώς και πόσο αποτελεσματικά το Κοινοβούλιο, εκπροσωπώντας τον ίδιο, ελέγχει τους υπόλοιπους θεσμούς, λαμβάνοντας πλήρη γνώση από πρώτο χέρι των διαδικασιών του και της λειτουργίας της δημοκρατίας σε μη κοινοβουλευτικά ζητήματα.

Εκτός από τους κρατικούς θεσμούς όμως, σε μία δημοκρατικά οργανωμένη κοινωνία, σε έλεγχο και λογοδοσία υπόκεινται και οι πολιτειακοί θεσμοί, όπως τα κόμματα αλλά και οι συμμετέχοντες σε αυτά, οι πολιτικοί αλλά και ο κάθε ένας που κατέχει δημόσιο αξίωμα ή του δίνεται η εξουσία να μπορεί να διαχειρίζεται ή να έχει πρόσβαση σε δημόσιο χρήμα.

Μέσα από το έργο της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης αναδεικνύεται αυτή ακριβώς η πλευρά της διαφάνειας. Η Επιτροπή δεν ελέγχεται και δεν λογοδοτεί μόνο κοινωνικά μέσα από το δημόσιο έλεγχο που ασκείται στα πεπραγμένα της ή άλλα στοιχεία τα οποία δημοσιεύονται με λεπτομέρεια και στα οποία μπορεί ο κάθε πολίτης να έχει άμεσα πρόσβαση. Λογοδοτεί επίσης και στην ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών, αφού το αποτέλεσμα των ελέγχων της παρακολουθείται από εξωτερικούς διεθνείς ελεγκτικούς φορείς και δημοσιεύεται στις τακτικές αναφορές τους, ως τμήμα της συνολικής προόδου της Ελλάδας μαζί με τους υπόλοιπους ελεγχόμενους τομείς των ασκούμενων πολιτικών.

Σύμμαχός μας στη μεγάλη αυτή προσπάθεια εμπέδωσης της θεσμικής διαφάνειας είναι σήμερα η τεχνολογική πρόοδος και αύριο θα είναι τα ανοικτά δεδομένα και οι υπηρεσίες νέφους. Υπάρχει σήμερα η απαιτούμενη ευελιξία ως προς τη στρατηγική των ψηφιακών μεταρρυθμίσεων, αλλά χρειάζεται, ωστόσο, σύνεση στο δρόμο προς τα εκεί, με έμφαση σε διάφορους παράγοντες, όπως ο προσεκτικός σχεδιασμός και η ασφάλεια των προσωπικών και των δημοσίων δεδομένων.

Η αναζήτηση της διαφάνειας στη λειτουργία των θεσμών αποτελεί την απάντηση στην κρίση αναξιοπιστίας που βιώσαμε πρόσφατα. Η Βουλή, μέσω των δικών της διαδικασιών, συμβάλλει αποφασιστικά στην αποκατάσταση του κύρους των θεσμών και προσβλέπει στην ενίσχυσή τους ως βάση για την ανάπτυξη και την ευημερία.»

Διαβάστε επίσης