Άκαπνη αυξημένη φλόγα και ήχος από τα Διυλιστήρια Ελευσίνας για τον επόμενο μήνα

Γράφει:

Δυτική Αττική

01/07/2021, 12:34 μμ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ενημερώνει ότι από την Πέμπτη, 1η Ιουλίου 2021, και για διάστημα περίπου ενός μήνα, θα πραγματοποιηθούν επισκευαστικές εργασίες σε μεμονωμένη μονάδα του Διυλιστηρίου Ελευσίνας.

Αν και οι εργασίες θα είναι μικρής έκτασης, είναι πιθανό να παρατηρηθεί περιορισμένης διάρκειας αύξηση φλόγας στον πυρσό του διυλιστηρίου και να προκληθεί ήχος, που θα συνοδεύει την άκαπνη λειτουργία του πυρσού.

Η Εταιρία διαβεβαιώνει τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής ότι δε συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας σχετικά με την ασφάλειά τους, ή τυχόν επιπτώσεις στο περιβάλλον, καθώς και ότι οι εν λόγω εργασίες θα πραγματοποιηθούν λαμβάνοντας τα αυστηρότερα μέτρα Ασφάλειας & Προστασίας του Περιβάλλοντος και σύμφωνα με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές για ανάλογες περιπτώσεις.

Για τις εν λόγω εργασίες, έχουν ενημερωθεί εγκαίρως όλες οι αρμόδιες Αρχές.

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ζητά, εκ των προτέρων, την κατανόηση της τοπικής κοινωνίας, για την περιορισμένη όχληση που είναι πιθανό να προκληθεί.

Διαβάστε επίσης