Άγης Τσίγκος: Όχι στο νέο εργοστάσιο επεξεργασίας αποβλήτων στη Φυλή. Τα σχέδιά τους να μείνουν στα χαρτιά.

Γράφει:

Ασπρόπυργος

17/03/2021, 10:16 πμ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 11/03/2021
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ,
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ – ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΩΡΑ.

Ο Ασπρόπυργος και οι Δημότες του πλήττονται εδώ και 60 χρόνια από την λειτουργία της χωματερής, η οποία θα έπρεπε να είχε κλείσει εδώ και χρόνια.

Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για την απόφαση της Περιφέρειας Αττικής της 5ης συνεδρίασης του περιφερειακού συμβουλίου, που αποφάσισαν να προωθήσουν στη Φυλή μια νέα Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (που παραπλανητικά τη βαφτίζουν “Κεντρικού Τομέα”), δρομολογώντας έτσι στη Φυλή την επεξεργασία του μεγαλύτερου όγκου των απορριμμάτων της Αττικής και την ταφή του συνόλου των απορριμμάτων ή/και υπολειμμάτων της Αττικής.

Ο υφιστάμενος Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) προέβλεπε την επεξεργασία των σκουπιδιών που προέρχονται από την Αθήνα σε δύο εργοστάσια μέσα στον κεντρικό τομέα των Αθηνών, με βάση την αρχή της εγγύτητας και της ισόρροπης αποκεντρωμένης εξυπηρέτησης των αναγκών.

Αντί να ενισχύει την επαναχρησιμοποίηση, επανάκτηση, την προδιαλογή και την ανακύκλωση, κατευθύνει όλο και περισσότερες ποσότητες απορριμμάτων για ταφή. Μια επιλογή που στοιχίζει πολύ ακριβά στην τσέπη των φορολογουμένων, στους δήμους, στο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία.

Αλλάζει ουσιαστικά τη συνολική στρατηγική και τον ισχύοντα Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης των Αποβλήτων που είναι σε ισχύ και είναι ενσωματωμένες οι ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές οδηγίες.

Αυτή η επιλογή της Διοίκησης της Περιφέρειας καταδικάζει για πάντα τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής σε πολίτες δεύτερης κατηγορίας.

Για δεκαετίες ο Ασπρόπυργος και η Δυτική Αττική σήκωσε το βάρος για όλους τους δήμους της Αττικής.

Ο Ασπρόπυργος όσο και η ευρύτερη περιοχή περιμένουν μια αναπτυξιακή πνοή με έργα ανάπλασης της περιοχής και όχι τη δημιουργία νέων μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων.
Η Δημοτική μας παράταξη ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΩΡΑ καλεί τους Δημότες και τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής σε συντεταγμένο αγώνα.

Να αποτραπεί ο σχεδιασμός για κατασκευή και λειτουργία εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων στη Φυλή για ολόκληρο τον κεντρικό τομέα.

Να απορριφθούν κατηγορηματικά οι λύσεις καύσης των σύμμικτων απορριμμάτων.

Η αντιμετώπιση του προβλήματος των απορριμμάτων πρέπει να γίνει με βάση την αρχή της εγγύτητας και της ισόρροπης αποκεντρωμένης εξυπηρέτησης των αναγκών.
Να αναλάβει κάθε Περιφερειακή ενότητα το βάρος που της αναλογεί ώστε
ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ Ο ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ και να αποκατασταθεί ο χώρος και η ευρύτερη περιοχή.

Ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΩΡΑ
Δημοτικός Σύμβουλος
Τσίγκος Αγησίλαος

Διαβάστε επίσης