Άγης Τσίγκος: Πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για την Παιδεία στον Ασπρόπυργο

Γράφει:

Ασπρόπυργος

23/09/2020, 9:58 μμ

Δείτε την ανακοίνωση του κ. Τσίγκου:

Οι επενδύσεις στην παιδεία ανεβάζουν τις κοινωνίες σε όλους τους τομείς (οικονομία , περιβάλλον) δίνουν περισσότερες γνώσεις και μεγαλύτερη ασφάλεια στην εκπαιδευτική κοινότητα (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς).

ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Η έναρξη της σχολικής χρονιάς 2020 – 2021 πραγματοποιείται μέσα σε δύσκολες συνθήκες λόγω του CONID 19.
Η δημοτική μας παράταξη από 24/4/2020 ζήτησε τη σύγκλιση Δημοτικού Συμβουλίου για την λήψη Άμεσων μέτρων για την Παιδεία στον Ασπρόπυργο.
Συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 16/6/2020 και παρά την θετική έκφραση της πλειοψηφίας των μελών του για λήψη άμεσων μέτρων, τίποτα δεν προχώρησε.
Γι αυτό λοιπόν προτείνουμε για συζήτηση και απόφαση τα παρακάτω :
1. Το θέμα για την στέγαση και άμεση λειτουργία του 2ου Γενικού Λυκείου. Το 1ο Γενικό Λύκειο έχει περισσότερους από 600 μαθητές. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε τρία (3) σχολεία
Πρέπει ως Δήμος να δώσουμε άμεση λύση στο στεγαστικό και την άμεση λειτουργία του 2ου Γενικού Λυκείου, για το οποίο υπάρχει ΦΕΚ 788: 6/5/2008 (με ενοικίαση ή αξιοποίηση χώρου, όπως είχε γίνει με το 8ο Δημοτικό πριν φτιαχτεί ο δικός του χώρος).
Δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε τη συγκέντρωση τόσο μεγάλου αριθμού μαθητών και εκπαιδευτικών σε χώρο που γνωρίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα.
Παράλληλα πρέπει να γίνουν ενέργειες προς το Υπουργείο και τις Κτιριακές Υποδομές ΑΕ για την ανάληψη εκ μέρους τους, της δαπάνης για την κατασκευή του 2ου Γενικού Λυκείου στον Δήμο Ασπροπύργου στο οικόπεδο που έχει αγορασθεί.
2. Επίσης πρέπει άμεσα να γίνουν ενέργειες για την ίδρυση 3ου Γενικού Λυκείου στην Γκορυτσά, και στη συνέχεια την κατασκευή του, που θα περιορίσει τις μετακινήσεις των μαθητών και των γονέων /κηδεμόνων.
3. Μετεγκατάσταση του 4ου Γυμνασίου, που βρίσκεται στην Γκορυτσά, σε κανονικό κτίριο, στο οικόπεδο που ήδη ο Δήμος έχει στη διάθεσή του.
4. Λειτουργία του ΕΠΑΛ σε κανονικό κτιριακό συγκρότημα, στο ήδη απαλλοτριωμένο οικόπεδο απ το 2013.
5. Είναι αρκετά τα σχολεία που δεν έχουν ποιότητα σ όλες τις αίθουσές τους και δεν διαθέτουν επαρκή προαύλιο χώρο, λόγω που κατά καιρούς προστίθενται αίθουσες , που μειώνουν τον ελεύθερο χώρο.
6. Το προσωπικό που απασχολείται με την καθαριότητα δεν επαρκεί και χρειάζεται ενίσχυση για να τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου.
Άμεσα πρέπει να γίνει συζήτηση, να τεθούν οι προτεραιότητες, να απαιτήσουμε απ την Κυβέρνηση τη διάθεση κονδυλίων, καθώς και να εξετάσουμε τη δυνατότητα αξιοποίησης απ ίδιους πόρους του Δήμου, για την αντιμετώπιση των συσσωρευμένων αναγκών της πόλης μας για την Παιδεία.
Τετάρτη 23/09/2020 Ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΩΡΑ
Ο Δημοτικός Σύμβουλος
Τσίγκος Αγησίλαος

Διαβάστε επίσης